ช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้น MPK LIFE BROKER

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00

MDRT Annual Meeting 2025

MDRT Annual Meeting 2025
จัดที่ MIAMI USA 
…นอกจาก วิชาการ และ ความรู้
ที่ทุกท่านจะได้จากห้องประชุมประจำปีแล้ว
ท่านยังได้ไปสัมผัส บรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวลำดับต้นๆของโลก ที่หลายคน

ตั้งเป้าหมายไว้ว่า สักครั้งหนึ่ง เราต้องไปสัมผัส Miami Beach ให้ได้ 😘

วางแผนพิชิต MDRT COT TOT
ตั้งแต่เดือนแรกของปี ไปด้วยกัน 🤟

MDRT THAILAND จะสรรหา วิชาการดีๆ
มาเสริมพลัง ให้แก่ ทุกท่าน ตลอดปีนี้ 👍