ช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้น MPK LIFE BROKER

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00

ประกันภัยกลุ่ม

ประกันกลุ่มคือ ประกันภัยประเภทหนึ่งที่เหมาะสำหรับการประกันภัยบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ทำประกันกลุ่มจะเป็นนายจ้าง บริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างและพนักงาน ซึ่งประกันภัยกลุ่มนายจ้างสามารถทำให้กับลูกจ้างและพนักงานได้หลายรูปแบบ เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม การประกันสุขภาพกลุ่ม และเป็นองค์กรที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลแล้วเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ของเรา

  • ประกันสวัสดิการของพนักงาน
  • ประกันคุ้มครองสินเชื่อกลุ่ม
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สนใจประกันภัยกลุ่ม ให้ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์ : 0992484328

facebook : https://www.facebook.com/MPKLIFEBROKER

Line : mpk.lifebroker