ช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้น MPK LIFE BROKER

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00

ร่วมพูดคุยถึงแนวทางธุรกิจ อาคเนย์ประกันชีวิต

บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อีกหนึ่งพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

โดย คุณปีเตอร์ จิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์ (CAO) ได้ให้เกียรติมอบหมายให้ คุณไกรยง โตเขียว คุณแพรธารา บัวแดง

และ คุณปิยนุช เธียรธวัชชัย มาร่วมรับประทานอาหาร พูดคุยผลงานที่ผ่านมาใน 2 ไตรมาสแรก

รวมถึงเป้าหมายและทิศทางบริษัทในอนาคตต่อไป