ช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้น MPK LIFE BROKER

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00

พันธมิตรทางธุรกิจ Krungthai-Axa

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  บริษัท เอ็มพีเค ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามสัญญาทางธุรกิจกับ

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน