ช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้น MPK LIFE BROKER

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2567

ขอขอบคุณ ทางบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ได้ให้เกียรติมอบหมายให้ คุณปัญจรัตน์  วิริโยทัย และคุณณัฐธัญ  เสงี่ยมพงษ์

ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับองค์กรถึงเป้าหมายในปี 2567 และมอบของที่ระลึกพร้อมกับสวัสดีปีใหม่2567

เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ทางบริษัท เอ็มพีเค ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ขอขอบคุณทั้งสองท่าน

และ ทาง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับทางเรา