ช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้น MPK LIFE BROKER

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2567

ขอขอบคุณ ทางบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ได้ให้เกียรติมอบหมายให้ คุณธฤทธิ์  พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ ที่ได้มอบให้คุณ ปวินทวัฒน์  วีร์วงค์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริหารสายงานขาย

คุณจุฑารัตน์  องค์สกุลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ระหว่างองค์กร และคุณสุมล  ประจงเกื้อ ผู้จัดการการตลาดระหว่างองค์กร

ที่ได้เข้ามาพูดคุยกับองค์กรถึงเป้าหมายในปี 2567 และมอบของที่ระลึกพร้อมกับสวัสดีปีใหม่2567

ให้กับบริษัท เอ็มพีเค ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด